19. oktobra 2,
34000 Kragujevac, Srbija

Istorijat firme

2013. 

Početkom 2013 je analiziran razvoj nove delatnosti – proizvodnja alata za brizganje plastike i gume. Nakon što je Poslovni plan pokazao ekonomsku opravdanost investicije u novu delatnost osposobljen je objekat u sopsvenom vlasništvu na 200 m udaljenosti od matične lokacije firme, izvršena je nabavka opreme i regrutovanje iskusnih eksperata. Sve numeričke mašine su nabavljene od američkog proizvođača HAAS. Za kontrolu alata je pored klasične 3D merne mašine nabavljen 3D ATOS Triple Scan – optički skener poslednje generacije, koji je postao jedini komercijalni uređaj takve vrste u Srbiji. Polovinom juna Alatnica GOMMA Line je počela sa radom, a već u narednom mesecu su ugovoreni alati za eksterne kupce.
Za investicije i uvećanje broja zaposlenih GOMMA je prva srpska kompanija koja je dobila finansijsku podršku Vlade Republike Srbije.
Doneta je strateška odluka da se pored tradicionalnih tržišta Zajednice nezavisnih država nastupi i prema zapadnoevropskom tržištu.
Nakon audita Renault/Nissan u maju, GOMMA Line je poboljšala svoj rang na “B” čime je stekla pravo da isporučuje bezbednosne proizvode u Renault / Nissan grupaciju.
Krajem godine je izvršen audit od Mecaplast grupe, dobijen je “A” rang čime su stvoreni preduslovi za isporuku injektovanih gumenih proizvoda u FIAT, preko Mecaplast Zrenjanin.
Uspešno je završen nadzorni audit prema zahtevima standarda ISO/TS 16949:2009, a kompanija je sertifikovala novu delatnost Projektovanje i izrada alata proma zahtevima ISO 9001:2008. Takođe je sertifikovan sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001:2004.
Prihod od prodaje je dostigao 4,5 M EUR, a ukupni broj zaposlenh 123.

2012. 

Izgrađena je nova moderna poslovna zgrada za administrativno osoblje sa labaratorijom za ispitivanje repromaterijala i gotovih proizvoda. U aneksu poslovne zgrade je izgrađen novi magacin za repromaterijale i magacin za gotove proizvode koji se naslanjaju na postojeće proizvodne hale. Proizvodnja kočionih creva je prebačena u zaseban pogon čime je svaki proizvodni program dobio zasebnu proizvodnu halu.
Uspešno je završena homologacija GOMMA Line od strane Renault/Nissan grupacije, čime je GOMMA Line stvorila neophodne preduslove da postane isporučilac bilo koje kompanije iz grupacije Renault/Nissan. Isporuke za AvtoVAZ koji posluje u sastavu Renault/Nissan grupacije su značajno uvećane, a proširene su na sve proizvodne programe.
Nakon uspešno završenog audita, započeo je izvoz kočionih creva za UAZ, Rusija.
Nakon uspešne homologacije profila za SIGIT Italija, GOMMA Line je postala jedina domaća kompanija koja isporučuje proizvode za prvu ugradnju u novi FIAT 500L.
Uspešno je završena sertifikacija prema zahtevima standarda ISO/TS 16949:2009 od strane sertifikacione institucije Quality Austria.
GOMMA Line je, od strane SIEPA, proglašena za Izvoznika godine u kategoriji malih I srednjih preduzeća. 
Prihod od prodaje je dostigao skoro 4 M EUR, a ukupni broj zaposlenh 83.

2011. 

U prvom kvartalu je izvršen transfer proizvodnje na jedinstvenu lokaciju u industrijskoj zoni Petrovac u Kragujevcu.
Izvršeno je opremanje laboratorije za ispitivanje kočionih creva.
Postojeći računari su integrisani u korporacijski LAN, sa novim serverom baze podataka i poslovnim informacionim sistemom “Balans”. Uspesno je sprovedena obuka za sve zaposlene za korisćenje novog ERP-a. 
Završena je reorganizacija društva i otpočele su aktivnosti na usklađivanju sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda za isporučioce u automobilskoj industriji – ISO/TS 16949:2009.
Prihod od prodaje je dostigao 2,45 M EUR, a ukupni broj zaposlenh 66.

2010. 

Kompanija je zabeležila rapidan rast u svim segmentima poslovanja.
Otpočela je proizvodnja kočionih creva za GM, Uzbekistan sa kočionim crevima osvojenim u sopstvenim proizvodnim pogonima i priključcima uveženim iz Quality Forming, Breša, Italija.
Gomma Line je postala najveći srpski izvoznik proizvoda od gume na trzište Zajednice nezavisnih republika. 
Prihod od prodaje je dostigao 2,2 M EUR, a ukupni broj zaposlenih 54.

2009. 

U martu kompanija je sertifikovana po zahtevima ISO 9001:2008 standarda.
Kompanija produžava značajan rast i učešće u industriji gume. 
GOMMA Line postaje tročlano društvo i dalje u 100% domaćem vlasništvu pristupanjem G-dina Igora Radovića vlasničkoj strukturi društva. 
Prihod od prodaje je bio veći od 600.000 EUR, od kojih preko 75% je činio izvoz.

2008. 

Instalirane su dve proizvodne linije – linija za ekstrudiranje i kontinualnu vulkanizaciju gumenih profila i linija za elektrostatičko flokiranje, čime je započela proizvodnja ekstrudiranih i flokiranih profila. 
Započela je proizvodnja ekstrudiranih zaptivnih profila za kupca MTZ, Minsk, Belorusija.
GOMMA Line je uspostavila saradnju sa novim klijentom iz Nemačke, čime je realizovan prvi izvoz na tržište EU. 
Za potrebe domaćeg tržista, proizvodni program je proširen sa profilima za gređevinsku industriju (zaptivni gumeni profili za vrata i prozore).

2007. 

G-din Goran Gvozdenović i g-din Nenad Cvetković su osnovali GOMMA Line kao dvočlano Drustvo sa ograničenom odgovornošću.
Kompanija je počela proizvodnju gumeno-tehnickih proizvoda za potrebe auto industrije.
Svi proizvodi su izveženi na trziste Ruske federacije. Prve isporuke su bile namenjene kupcu GAZ, Nižnji Novgorod, a tokom godine proširena je paleta proizvoda prema zahtevima novog kupca: UAZ, Ulijanovsk, Rusija.
GOMMA Line postaje OEM (Iisporučilac originalnih delova za prvu ugradnju u automobilskoj industriji) nakon uspešno završenog procesa homologacije.

Blog

GOMMA Line nova lokacija
27. Sep 2017.

GOMMA Line nova lokacija

GOMMA Line, isto znanje, nova fabrika