19. oktobra 2,
34000 Kragujevac, Srbija

Istorijat firme

2018.

            Tokom 2018 godine kompanija GOMMA Line je investirala u agregate koji će doprineti poboljšanju performansi ekstruzione linije a samim tim povećati brzinu i kapacitet opreme. 

Takođe se ušlo u zajednički projekat (Joint venture) sa Nemačkom kompanijom I.T.S. na polju proizvodnje alata za brizganje gume. Došlo je do proširenja kapaciteta po pitanju kupovine još jedne CNC mašine za potrebe proizvodnje alata.

Dogovoreni su komercijalni uslovi sa kompanijom Plastoform oko isporuke 2 pozicije ekstrudiranih profila. Kompanija se nalazi u Sloveniji i proizvođač je prozora i vrata koji se koriste za kamp kućice Adria.

Započeti su i pregovori sa kompanijom Technoprofil iz Nemačke koja se bavi distribucijom i preprodajom ekstrudiranih profila.

 

2017.

U prvoj polovini 2017. je izvšeno preseljenje na novu lokaciju koja objedinjuje sve proizvodne linije na jednom mestu.

U cilju proširenja kapaciteta za ekstruzione proizvode instalirana je dodatna linija, sa boljim performansama, za ekstrudiranje profila.

Pokrenuta je nova proizvodna delatnost u septembru 2017. godine – proizvodnja metalnih proizvoda za kupca EBERSPAESCHER iz Nemačke. Za potrebe proizvodnje metalnih proizvoda kupljena su 4 nova CNC automatska struga američkog proizvođača HAAS.

Nastavljena saradnja i realizacija novih projekata za Hi Lex (Rusija) kao i za Mitsuba (Mađarska). Ostvareni su kontakti sa potencijalnim kupcima Plastformom Slovenija, FIAT Poljska i JAGUAR/LAND ROVER Slovačka.

 

2016.

U 2016. je nastavljena saradnja i realizacija novih projekata za Hi Lex (Rusija) kao i za Mitsuba (Mađarska). Pored Hi Lex-a (Rusija) Gomma Line je započela saradnju i sa Hi-Lex (Mađarska). U cilju orijentacije na evropske kupce započela je lokalizacija postojećih projekata u proizvodi pogon GOMMA Line Toljati, kako bi se oslobodili dodatni proizvodni kapaciteti presovanih proizvoda. U cilju proširenja kapaciteta za ekstruzione proizvode nabavljena je dodatna linija za ekstrudiranje i započet je projekat obezbeđivanja novog proizvodnog prostora. 

Auditi od strane novih potencijalnih kupaca FIAT (Srbija), Hi-Lex (Mađarska) su uspešno završeni.

Ukupan prihod je iznosio 5,3 M EUR, a ukupni broj zaposlenih je 135.

2015.

U 2015. 86 novih projekata je započeto i neki od njih, na pr 36 projekata za Hi Lex (Rusija) biće nastavljeni i završeni u 2016. Pored Hi Lex-a Gomma Line je započela saradnju sa Mitsuba (Mađarska), Karcher (Rumunija), Gorenje (Srbija), AD Plastik (Srbija). Započeta je serijska proizvodnja i isporuka za Grundfos (Srbija), i proširen je obim prodaje sa svim postojećim kupcima, a posebno sa FIAT-ovim tier 1 isporučiocem SIGIT, za 3 fabrike u Italiji i po jednoj u Poljskoj i Srbiji na više od 1 M EUR godišnje.

Auditi od strane novih kupaca Mann+Hummel (Bosna i Hercegovina), Truck Lite Europe (Nemačka), Norma Group (Nemačka i Srbija) su uspešno završeni. Gomma Line was start production of new product group – injected plastic parts; new production equipment is placed in separate shop floor.

Ukupan prihod je iznosio 4,8 M EUR, a ukupni broj zaposlenih je dostigao 137.

2014.

Na poslovanje u 2014. je značajno uticala kriza u odnosima Rusija – Ukrajina, tradicionalnim tržištima prodaje. Ovo je imalo negativan uticaj na tražnju i kursna kretanja, što je prvi put od osnivanja Gomma Line uticalo na pad prihoda od prodaje u odnosu na prethodnu godinu.

Orjentacija na evropske kupce je počela da daje prve pozitivne efekte: započeta je saradnja sa SIGIT Italija (3 kompanije – Atessa, San Guistino i Lacedonia), osvojena su 23 nova alata / projekta za Grundfos Srbija, Mecaplast Srbija, Hi-Lex Rusija (deo HI Lex grupe, globalnog proizvođača kablovskih transmisionih sistema za automobilsku industriju).

Uspešno su završeni auditi potencijalnih kupaca: Hella i VW.

Kapaciteti Alatnice Gomma Line su uvećani novim investicijama u CNC opremu. Uspešno je realizovano 97 projekata od čega 55% se odnosi na alate za brizganu plastiku. Projektovani su i izrađeni alati za kupce: Iskra, Grundfos, Monaris, Sigit, Mecaplast, Metalac, Linkoplast...

Ukupan prihod je iznosio 4,2 M EUR, prihod od prodaje 3,9 M EUR, a ukupni broj zaposlenih je dostigao 132.

2013.

Početkom 2013 je analiziran razvoj nove delatnosti – proizvodnja alata za brizganje plastike i gume. Nakon što je Poslovni plan pokazao ekonomsku opravdanost investicije u novu delatnost osposobljen je objekat u sopsvenom vlasništvu na 200 m udaljenosti od matične lokacije firme, izvršena je nabavka opreme i regrutovanje iskusnih eksperata. Sve numeričke mašine su nabavljene od američkog proizvođača HAAS. Za kontrolu alata je pored klasične 3D merne mašine nabavljen 3D ATOS Triple Scan – optički skener poslednje generacije, koji je postao jedini komercijalni uređaj takve vrste u Srbiji. Polovinom juna Alatnica GOMMA Line je počela sa radom, a već u narednom mesecu su ugovoreni alati za eksterne kupce.

Za investicije i uvećanje broja zaposlenih GOMMA je prva srpska kompanija koja je dobila finansijsku podršku Vlade Republike Srbije.

Doneta je strateška odluka da se pored tradicionalnih tržišta Zajednice nezavisnih država nastupi i prema zapadnoevropskom tržištu.

Nakon audita Renault/Nissan u maju, GOMMA Line je poboljšala svoj rang na “B” čime je stekla pravo da isporučuje bezbednosne proizvode u Renault / Nissan grupaciju.

Krajem godine je izvršen audit od Mecaplast grupe, dobijen je “A” rang čime su stvoreni preduslovi za isporuku injektovanih gumenih proizvoda u FIAT, preko Mecaplast Zrenjanin.

Uspešno je završen nadzorni audit prema zahtevima standarda IATF 16949:2009, a kompanija je sertifikovala novu delatnost Projektovanje i izrada alata proma zahtevima ISO 9001:2008. Takođe je sertifikovan sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001:2004.

Prihod od prodaje je dostigao 4,5 M EUR, a ukupni broj zaposlenih 123.

Izgrađena je nova moderna poslovna zgrada za administrativno osoblje sa labaratorijom za ispitivanje repromaterijala i gotovih proizvoda. U aneksu poslovne zgrade je izgrađen novi magacin za repromaterijale i magacin za gotove proizvode koji se naslanjaju na postojeće proizvodne hale. Proizvodnja kočionih creva je prebačena u zaseban pogon čime je svaki proizvodni program dobio zasebnu proizvodnu halu.

Uspešno je završena homologacija GOMMA Line od strane Renault/Nissan grupacije, čime je GOMMA Line stvorila neophodne preduslove da postane isporučioc bilo koje kompanije iz grupacije Renault/Nissan. Isporuke za AvtoVAZ koji posluje u sastavu Renault/Nissan grupacije su značajno uvećane, a proširene su na sve proizvodne programe.

Nakon uspešno završenog audita, započeo je izvoz kočionih creva za UAZ, Rusija.

Nakon uspešne homologacije profila za SIGIT Italija, GOMMA Line je postala jedina domaća kompanija koja isporučuje proizvode za prvu ugradnju u novi FIAT 500L.

Uspešno je završena sertifikacija prema zahtevima standarda IATF 16949:2009 od strane Quality Austria.

GOMMA Line je, od strane SIEPA, proglašena za Izvoznika godine u kategoriji malih I srednjih preduzeća.

Prihod od prodaje je dostigao skoro 4 M EUR, a ukupni broj zaposlenih 83.

U prvom kvartalu je izvršen transfer proizvodnje na jedinstvenu lokaciju u industrijskoj zoni Petrovac u Kragujevcu.

Izvršeno je opremanje laboratorije za ispitivanje kočionih creva.

Postojeći računari su integrisani u korporacijski LAN, sa novim serverom baze podataka i poslovnim informacionim sistemom “Balans”. Uspesno je sprovedena obuka za sve zaposlene za korisćenje novog ERP-a.

Završena je reorganizacija društva i otpočele su aktivnosti na usklađivanju sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda za isporučioce u automobilskoj industriji – IATF 16949:2009.

Prihod od prodaje je dostigao 2,45 M EUR, a ukupni broj zaposlenih 66.

Kompanija je zabeležila rapidan rast u svim segmentima poslovanja.

Otpočela je proizvodnja kočionih creva za GM, Uzbekistan sa kočionim crevima osvojenim u sopstvenim proizvodnim pogonima i priključcima uveženim iz Quality Forming, Breša, Italija.

Gomma Line je postala najveći srpski izvoznik proizvoda od gume na trzište Zajednice nezavisnih republika.

Prihod od prodaje je dostigao 2,2 M EUR, a ukupni broj zaposlenih 54.

U martu kompanija je sertifikovana po zahtevima ISO 9001:2008 standarda.

Kompanija produžava značajan rast i učešće u industriji gume.

GOMMA Line postaje tročlano društvo pristupanjem G-dina Igora Radovića vlasničkoj strukturi društva.

Prihod od prodaje je bio veći od 600.000 EUR, od kojih preko 75% je činio izvoz.

Instalirane su dve proizvodne linije – linija za ekstrudiranje i kontinualnu vulkanizaciju gumenih profila i linija za elektrostatičko flokiranje, čime je započela proizvodnja ekstrudiranih i flokiranih profila.

Započela je proizvodnja ekstrudiranih zaptivnih profila za kupca MTZ, Minsk, Belorusija.

GOMMA Line je uspostavila saradnju sa novim klijentom iz Nemačke, čime je realizovan prvi izvoz na tržište EU.

Za potrebe domaćeg tržista, proizvodni program je proširen sa profilima za gređevinsku industriju (zaptivni gumeni profili za vrata i prozore).

G-din Goran Gvozdenović i g-din Nenad Cvetković su osnovali GOMMA Line kao dvočlano Drustvo sa ograničenom odgovornošću.

Kompanija je počela proizvodnju gumeno-tehnickih proizvoda za potrebe auto industrije.

Svi proizvodi su izveženi na trziste Ruske federacije. Prve isporuke su bile namenjene kupcu GAZ, Nižnji Novgorod, a tokom godine proširena je paleta proizvoda prema zahtevima novog kupca: UAZ, Ulijanovsk, Rusija.

GOMMA Line postaje OEM (isporučioc originalnih delova za prvu ugradnju u automobilskoj industriji) nakon uspešno završenog procesa homologacije.

Blog

GOMMA Line nova lokacija
27. Sep 2017.

GOMMA Line nova lokacija

GOMMA Line, isto znanje, nova fabrika