Rubber Profiles | Molded products | Kvalitet

19. oktobra 2,
34000 Kragujevac, Srbija

Kvalitet

GOMMA Line Politika kvaliteta je deo poslovne politike koja ima za cilj da ispuni zahteve kupaca u pogledu očekivanja, kvaliteta, rokova i cena.

Politika životne sredine izražava našu odluku da zaštiti i poboljša zaštitu životne sredine poštujući zakone.

Naša vizija je postati regionalni lider.

U tu svrhu odlučili smo da se:

- održava i vrši kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima ISO / TS 16949,

- država i vrši kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja životnom sredinom prema zahtevima ISO 14001,

- država i vrši kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima ISO 9001 u projektovanju alata i proizvodnom procesu,

- organizuju proizvodne aktivnosti prema LEAN principima,

- planiraju ciljevi; prate, analiziraju i procenjuju postignuti rezultati politike kvaliteta i zaštite životne sredine i donose odluke na osnovu činjenica,

- sistematski, profesionalno i analitički pristupa u svim oblastima našeg poslovanja, poboljšava kvalitet naših proizvoda u cilju potpunog ispunjavanja očekivanja kupaca,

- promoviše princip rukovodstva, timski rad i poštovanje, komunikacija i uključivanje svih zaposlenih u realizaciji planiranih ciljeva,

- naše poslovanje bazira na sposobnim, veštim, iskusnim i kreativnim zaposlenima koji će ostvariti planirane ciljeve i potvrditi GOMMA Line vrednosti,

- teži ka stalnom usavršavanju postignutog nivoa procesa, proizvoda i kvaliteta organizacije, kao kontinuirani proces,

- bavimo partnerskim odnosima sa našim klijentima, dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama,

- identifikuju svi aspekti koji utiču ili mogu uticati na životnu sredinu i preduzimaju mere za sprečavanje zagađenja životne sredine,

- analizira uticaj na životnu sredinu u fazi planiranja poslovnih aktivnosti i razvoja procesa i obezbedi sprečavanje zagađenja,

- uštede resursi i energija, koristite materijali za reciklažu i vrši upravljanje otpadom,

- deluje u okviru pozitivnih zakonodavnih i poslovnih normi i uspostavlja kontinuirani napredak u zadovoljstvu zaposlenih, društvene zajednice, zaštite životne sredine i zadovoljstva deoničara,

- saopštavati ovu politiku svim zaposlenima i zainteresovanim stranama.

Blog

GOMMA Line nova lokacija
27. Sep 2017.

GOMMA Line nova lokacija

GOMMA Line, isto znanje, nova fabrika