Loading...
BLOG > ZAJEDNIčKI PODUHVAT U PROIZVODNJI ALATA SA KOMPANIJOM M. HUBER I.T.∑.

Zajednički poduhvat u proizvodnji alata sa kompanijom M. Huber I.T.∑.

Razvijamo nova znanja, širimo bazu tehnologija u kooperaciji sa Nemačkom kompanijom M. Huber I.T.∑. iz oblasti izrade alata.

GOMMA Line radi na proširivanju spektra tehnologija koje se koriste za izradu alata za obradu gume sa kompanijom M. Huber I.T.∑. Ciljevi GOMMA Line su da svojim kupcima omogući što kvalitetnije proizvode, uz zajednički poduhvat sa nemačkom kompanijom M. Huber I.T.∑. pružićemo usluge koje zadovoljavaju zahteve tržišta i  standarda.

Zajednički poduhvat u proizvodnji alata sa kompanijom M. Huber I.T.∑.