Loading...
PRAVNO OBAVEšTENJE

Detalji u skladu sa srpskim Zakonom o autorskim pravima

Milan Protić

Generalni direktor

GOMMA Line LLC

19. oktobra 2

34000, Kragujevac

 

Telefon: +381 34 617 05 37

Fak: +381 34 617 05 57

E-pošta: office@gomma.rs

Internet sajt: www.gomma.rs

 

Veb dizajn i izrada ove veb stranice:

One Touch Webdesign

Nenad Stojković, 34000 Kragujevac

Internet sajt: www.otwd.co.rs

 

Izjava o odricanju odgovornosti

Odgovornost za sadržaj

Kao pružaoci usluga u skladu sa srpskim širokopojasnim mrežama odgovorni smo za vlastiti sadržaj na ovim stranicama u skladu sa opštim zakonodavstvom. Prema srpskom Zakonu o autorskim pravima, član 182, mi, kao pružaoci usluga, nismo dužni da pratimo prenete ili sačuvane podatke treće strane ili da eventualno istražujemo bilo kakav sadržaj koji se odnosi na nezakonitu aktivnost. Obveze uklanjanja ili blokiranja upotrebe informacija u skladu sa opštim zakonodavstvom ostaju neizmenjene. Međutim, svaka se takva odgovornost može preuzeti samo od trenutka kada se sazna da je došlo do konkretnog kršenja zakona. Ako postanu poznate odgovarajuće pravne povrede, uklonićemo ovaj sadržaj bez odlaganja.

 

Odgovornost za eksterne sajtove

Naša veb stranica sadrži linkove na spoljne veb stranice trećih strana, na čiji sadržaj nemamo uticaj. Zato ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za takav sadržaj treće strane. Odgovarajući operatori na drugim veb lokacijama odgovorni su za sadržaj i informacije koje se pružaju na drugim veb lokacijama koje su dostupne preko linkova na ovoj veb lokaciji. Povezane stranice su pregledane zbog mogućih zakonskih kršenja u vrijeme kada su povezane. Protivpravni sadržaj nije otkriven u vreme uspostavljanja veza. Međutim, tekuća inspekcija sadržaja povezanih veb lokacija je nerazumna bez konkretnih naznaka zakonskog kršenja. Ako relevantne pravne povrede postanu poznate, uklonimo ćemo ove veze bez odlaganja

Zakon o autorskim pravima

Sadržaj koji kreira operator ove veb stranice i radovi na ovim veb stranicama podležu srpskom zakonu o autorskim pravima. Reprodukcija, uređivanje, distribucija i bilo koji oblik eksploatacije izvan granica zakona o autorskim pravima zahtevaju pismeni pristanak svakog određenog autora ili stvaraoca. Preuzimanja i kopije ove veb stranice dozvoljene su samo za privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu. U meri u kojoj sadržaj na ovoj veb lokaciji nije kreirao operator, poštovaće se zakoni o autorskim pravima trećih lica. Konkretno, sadržaj trećih strana biće označen kao takav. Ako ipak budete svesni kršenja autorskih prava, molimo vas da nas o tome obavestite. Ako se saznaju relevantne pravne povrede, mi ćemo ukloniti takav sadržaj bez odlaganja

Izvori slika:

Početna stranica:

Slajder 1.

Slajder 2.

Ključne činjenice:

Ostali sadržaj: