Loading...
TRžIšTA

Automobilska industrija

 • Dinamički i statički zaptivni profili
 • Profili kanalete prozora
 • Izolacioni automobilski profili
 • Profili prozora, vrata, gepeka i haube
 • Presovani gumeni proizvodi
 • Kočiona i hidraulična kvačiona creva


Kombiji

 • Statički i dinamički zaptivni profili
 • Profili kanalete prozora
 • Izolacioni profili
 • Profili prozora i vrata
 • Profili unutrašnjih i spoljašnjih vrata


Kamioni

 • Statički i dinamički zaptivni profili
 • Profili kanalete prozora
 • Izolacioni profili
 • Profili prozora, haube i vrata
 • Presovani gumeni proizvodi
 • Ventilaciona creva


Traktori

 • Statički i dinamički profili
 • Izolacioni profili
 • Profili prozora, haube i vrata
 • Kabinski profili
 • Profili za 360° kabine


Vozovi

 • Statički i dinamički profili
 • Izolacioni profili
 • Profili prozora
 • Profili kliznih vrata
 • Profili sklopivih vrata


Kamperska vozila

 • Statički i dinamički profili
 • Izolacioni profili
 • Profili prozora
 • Profili vrata kabine
 • Kabinski profili
 • Profili prozora kabine

Kućni aparati

 • Gumena creva
 • Zaptivke
 • Grometi
 • Adapteri