Loading...
BLOG > GOMMA LINE SRBIJA NOVA LOKACIJA

GOMMA Line Srbija nova lokacija

GOMMA Line je napravila veliki korak napred proširivanjem poslovnih prostorija i proizvodnih pogona na površini od 6.500 m² u Kragujevcu.

GOMMA Line je proširila svoje proizvodne kapacite u Srbiji 2017. godine instalacijom nove linije za ekstruziju gumenih profila. Ovom ekspanzijom GOMMA Line proizvodni pogoni su prošireni sa 2.500 m² na  6.500 m². Nova lokacija je omogućila instalacije novih proizvodnih linija i nadogradnju postojećih. Lokacija strateški pozicionirana da omogućava konekciju sa svim glavnim regionalnim i međunarodnim putevima.

GOMMA Line Srbija nova lokacija